Mẫu CV Xin Việc File Word, bản Tiếng Anh Chuẩn 100%

150.000 VND

Bộ thiết kế 05 CV Xin Việc File Word, bản Tiếng Anh Chuẩn, giúp bạn tăng cao cơ hội đậu phỏng vấn và nắm lấy cơ hội công việc trong mơ. Có kèm video + hình ảnh hướng dẫn sử dụng.