Hiển thị tất cả 8 kết quả

Các mẫu CV xin việc tiếng Anh, CV xin việc tiếng Anh Chuẩn, CV tiếng Anh, CV Resume Templates

dành cho sinh viên và người đi làm.

Đây là những mẫu thiết kế có sẵn, chúng có thể giúp bạn nhanh chóng

tạo nên các thiết kế thật ấn tượng để thu hút nhà tuyển dụng.

Với các mẫu có sẵn, thiết kế này thân thiện với mọi người

giúp tăng thêm tỉ lệ đạt kết quả phỏng vấn, kèm các tips hướng dẫn

giúp bạn nhanh chóng chuẩn bị phần trả lời của mình thật tốt cho các buổi phỏng vấn, nhanh chóng và đơn giản hơn với thiết kế có sẵn.

Mẫu thiết kế này phù hợp cho tài khoản Vietnamwork, Linkedin, Indeed, hồ sơ xin việc của bạn, các mẫu quảng cáo việc làm trên website.

CV Resume, CV Templates, CV Design, Resume Templates, Resume Design

These are ready-made designs, they can help you quickly create impressive designs to attract employers.

With ready-to-use templates, this design is user-friendly and helps increase interview success rates

With guiding tips to help you quickly prepare your answers well for interviews, Faster and simpler with available designs.

This design template is suitable for Vietnamwork, Linkedin, Indeed accounts, your resume, website job ads.

Được xếp hạng 0 5 sao
150.000 VND
Được xếp hạng 0 5 sao
150.000 VND
Được xếp hạng 0 5 sao
150.000 VND
Được xếp hạng 0 5 sao
150.000 VND
Được xếp hạng 0 5 sao
150.000 VND
Được xếp hạng 0 5 sao
150.000 VND
Được xếp hạng 0 5 sao
150.000 VND
Được xếp hạng 0 5 sao
150.000 VND