Đối với sản phẩm thiết kế số chúng tôi không áp dụng hình thức đổi trả hàng, hoàn tiền và chính sách bảo hành sản phẩm.

Chúng tôi áp dụng chính sách bảo hành lưu trữ dữ liệu và thông tin đối với các sản phẩm thiết kế và thông tin như sau:

Đối với sản phẩm thiết kế logo và thiết kế nhận diện thương hiệu

+ Bàn giao file ở định dạng file .PDF (còn được gọi là file kỹ thuật số).

+ Thời hạn lưu trữ sản phẩm trên dữ liệu máy tính chủ là 2 năm.

Đối với sản phẩm thiết kế website

+ Bàn giao file hướng dẫn sử dụng và tài khoản admin website.

+ Thời hạn lưu trữ sản phẩm trên dữ liệu máy tính chủ là 2 năm

+ Hỗ trợ bảo hành website khi có bất cứ vấn đề nào về mặt kỹ thuật xảy ra ở bên phía chúng tôi (tên miền, hosting, email website. nâng cấp bộ nhớ…)